Šta tačno vaš terapeut sluša?

Davanje saveta je jeftino.

Saveti stavljaju fokus na onoga ko sluša, umesto onoga ko govori.

Savet je često “brzinska popravka”—kao neki flaster na rani kojoj je potrebna neprekidna briga.

Klijenti na psihoterapiji su frustrirani ponekad kada ne dobijaju savete. Jedna od veština koju terapeuti brzo nauče tokom psihoterapijskog treninga jeste i najteža za naučiti, i za terapeute i za osobu koja je na terapiji: sedeti u tišini. Ali, postavljanje pravih pitanja i uzimanje pravih informacija je ujedno i najupotrebljivija psihoterapijska alatka. Naposletku, vaš terapeut je treniran slušalac, a ne davalac saveta.

Ovo ne znači da vaš terapeut vas samo posmatra i sluša dok vi pričate. Svaki vešt terapeut će pažljivo slušati i prepoznavati određene signale, koje onda koriste kao vodiče za razgovor.

Generalno, vaš terapeut sluša sledeće tri stvari:

  1. ŠTA STVARNO ŽELITE

Vas niko ne poznaje bolje od vas samih.Ovo je razlog zašto savet tako često ne uspeva da vas pomeri u pravom smeru ili smeru u kome želite da se krećete. Na kraju krajeva, vi imate odgovore na vaša pitanja, iako su ona možda zakopana ispod očekivanja, nada i snova drugih ljudi.

U stvari, veoma retko nas pitaju šta zapravo želimo. Mi trošimo toliko mnogo energije i napora pokušavajući da ispunimo potrebe i očekivanja drugih ljudi. Ovo je istina i za velike i za male brige. Ovo ima veze sa tim kako provodimo vikende, šta jedemo za večeru, karijere koje biramo, za koga se udamo/oženimo (i kada tačno to uradimo), kao i na to da li ćemo imati decu.

Na različite načine, vaš terapeut će vas stalno pitati: “Šta je to što stvarno želite?”

Odgovor na ovo pitanje može da dovede do promena koje možda niste ni očekivali—neke će biti pune radosti, neke će biti malo zastrašujuće. Ali na kraju, odgovor dolazi od vas—niko drugi ne može da odgovori na to pitanje. Suština vaših odgovora jeste ono što će vas voditi bliže životu koji želite.

psihoterapija, psihoterapija online, online psihoterapija, anksioznost, depresija, savetovanje, psihologija, psiholog, mentalno zdravlje
Psihoterapeuti pažljivo slušaju govor ljudi koji su na terapiji i pokušavaju da uoče potencijalna mesta gde je promena moguća. Ovo, međutim, može značiti i to da će psihoterapeut tražiti od vas da se suočite sa nekim svojim strahovima.
  1. RAZGOVOR O PROMENI

Kada govorimo o promeni, terapeuti su retko iznenađeni kada čuju od klijenata da žele nešto da promene u životu. Međutim, kada reflektuju tu želju natrag osobi koja ju je iznela, ljudi često reaguju kao da su prvi put čuli za tako nešto.

Vaš terapeut pažljivo sluša vaš govor o promeni. Često počinje sa oklevajućim “Možda bih mogao/mogla…”, ili “Pitam se šta bi se desilo kada bih…”, ili “Oduvek sam mislio/la da bi bilo interesantno da…”

Kada “zaronimo” dublje u to što slušamo, obično se takve izjave olako odbace kao snovi koje je teško ostvariti. Terapeut koji interveniše kako bi istražio izjave koje se tiču promene će možda tražiti od vas da se suočite sa vašim najdubljim strahovima. Ovo može da bude strah od neuspeha, strah da je suviše kasno da pokušate nešto novo, strah da vam nedostaju neki talenti, šarm, ili finansijska sredstva koja su neophodna ako budete pratili ovu liniju razmišljanja. Razlog zašto ljudi ne mogu da preduzmu čak ni najmanje korake ka ispunjenju svojih snova su često mnogo kreativniji, različiti i nepredvidljiviji od svega što neko može da zamisli.

Ovo je takođe tačka gde je moguća zajednička intervencija vas i vašeg terapeuta. Razgovor o promeni je mesto gde terapijski rad počinje.

  1. ODNOS PREMA SEBI

Mnogi ljudi su šokirani kada shvate koliko su oštri prema sebi. Tokom vremena, mi razvijamo negativna sržna uverenja o nama samima, za koje pogrešno mislimo da su istinita.

Vaš terapeut sluša ovakve vaše izjave. Nemojte da se iznenadite ako terapeut identifikuje jedno takvo sržno uverenje i otvoreno ga izazove. Ovakva uverenja, koja govore da na neki način nismo “dovoljni”, toliko se duboko utisnu u naše nesvesno, da mi često nismo ni svesni kada kritički pričamo o sebi—kada mislimo takve misli.

Suočavanje sa ovim uverenjima je jedan od najizazovnijih aspekata terapije. Ali, moguće je da ako vi mislite da niste dovoljni, vaš terapeut ne misli tako—on/a će pokušati da reflektuje o tome, kako bi vam pomogli da razvijete pozitivniji (i realističniji) odnos prema sebi.

Tako, dok vaš terapeut može da vodi razgovor u određenom smeru, to nije zbog toga da vam ponudi neki savet, nego da bi oboje shvatili šta vi zapravo želite. I, na kraju, da biste oboje, i vi i terapeut, shvatili koji su to sledeći koraci koje morate da preduzmete.

Prilagođeno sa: https://www.goodtherapy.org/blog/what-is-your-therapist-listening-for-0605184

3 thoughts on “Šta tačno vaš terapeut sluša?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s