Čemu služi psihoterapija?

Svačiji problem ima određenu ulogu, pa je od izuzetne važnosti da se ta uloga razume i definiše, kako bi se problem rešio i osoba koja ga je imala uspela da organizuje svoj život sa ciljem da bude zadovoljna, ostvarena i ispunjena. Pričajući priče o sebi i drugima, mi se neprekidno nalazimo u vrtlogu međuljudskih odnosa, pa je nekada veoma teško pronaći svoj put u haosu i iznedriti načine na koje možemo funkcionalno i adekvatno da odgovorimo na svakodnevne izazove. Zbog toga, umesto sreće i zadovoljstva, u našem unutrašnjem prostoru često počinju da vladaju nezadovoljstvo, ogorčenost, strah, bes, očajanje i letargija.

Koristeći svoje stručno znanje, kao i lično i profesionalno iskustvo, psihoterapeut pomaže svom klijentu da pronađe sopstveni put u rešavanju problema, od malih do velikih, i prilagođavanju novim i promenljivih životnim okolnostima u kojima se svi mi povremeno nalazimo. Dajući do znanja da naša vizija sveta i međuljudskih odnosa počiva na ličnim značenjima koja im pridajemo, psihoterapeut i klijent zajednički dolaze do razrađivanja konkretnih ponašajnih eksperimenata, zasnovanih na analizi dubinskih značenja osobe.

Postepena i kontrolisana promena je ključni sastojak svakog uspešnog psihoterapijskog procesa. Za razliku od spontanih promena koje nam se u životu neprekidno dešavaju, siguran kontekst terapijske sobe pruža bezbedan prostor u kome klijent može da izrazi svoja osećanja i da ih sagleda na nov način. Takođe, promene se dešavaju korak po korak, uz međusobno razumevanje i saglasnost psihoterapeuta i klijenta. Na taj način, umanjuju se potencijalni rizici često vezani za nagle promene i impulsivne odluke u svakodnevnom životu, a postepenim razrađivanjem određenih ponašanja otvara se put promenama koje vode dobrobiti i ličnom razvoju osobe koja je došla na psihoterapiju.