O psihoterapeutu

Ja sam Vladimir Mušicki, licencirani psihoterapeut i doktor kliničke psihologije, nosilac srpske i evropske licence za psihoterapiju (European Certificate of Psychotherapy). Perspektiva iz koje polazim podrazumeva humanistički pristup u radu sa ljudima, neposredan kontakt u rešavanju problema i fokus na ličnom razvoju. Koristeći svoje lično i profesionalno iskustvo, pokušavam da zajedno sa svojim klijentima dođem do tačke u kojoj oboje možemo da se osećamo udobno i maksimalno doprinesemo psihoterapijskom procesu.

Moje stanovište je da je psihoterapija proces u kome podjednako učestvuju psihoterapeut i klijent. Oba učesnika u tom procesu se menjaju tokom vremena i napredovanja, a kao i svaki odnos između dva čoveka, u psihoterapiji se menjaju i razvijaju i terapeut i klijent. Rad kojim se bavim podrazumeva učestvovanje, prisutnost i deljenje, a moja pozicija kao psihoterapeuta nije pozicija nekog ko dijagnostikuje, procenjuje i prepisuje određeni lek. Naprotiv, ja verujem da samo zajednički napor i otvoren ljudski odnos može da vodi ka terapijskoj promeni i da je to ono što psihoterapiju zaista čini lekovitom.

Iza mene stoji višegodišnje iskustvo u radu sa ljudima i neposrednom rešavanju različitih vrsta problema, od alkoholizma i ličnih kriza, sindroma sagorevanja i stresa, posttraumatskog poremećaja i efekata traume, do bračnog savetovanja. Moja uža specijalnost i sfera interesovanja su anksioznost i depresija, kao i rad sa iseljenicima širom sveta, to jest, rad na mentalnim problemima koje iseljeništvo sa sobom često nosi. Širok spektar potencijalnih pritužbi sa kojima klijenti dolaze na psihoterapiju ne pokazuje da nešto inherentno “nije u redu sa njima” ili da su su “bolesni”, već da se, kao i svi ljudi, svakodnevno bore sa velikim brojem stresora na koje odgovaraju mnoštvom različitih mehanizama prevladavanja. Kada ovi mehanizmi zakažu ili se pokažu neadekvatnim ili samodestruktivnim, dolazimo do nečega što možemo zvati “problem” ili “simptom”. U tom slučaju, veoma je važno potražiti profesionalnu pomoć i ne libiti se da pozovete psihoterapeuta.

Gostovanje u “Savetovalištu” na Studiju B

O empatiji, Radio Beograd 1