Prevazilaženje prepreka

Šta god da je vaš cilj, prepreke će vas čekati na tom putu. Kako da reagujete?

Vi postavljate ciljeve i imate velike snove koje želite da ispunite. Uzbuđeni ste zbog života i zbog toga što život može da postane. Počinjete da radite na tome da pretočite svoje snove u stvarnost. A onda naletite na prepreke na putu.

Možda želite romantičnu vezu, ali to nikako da se desi. Možda želite da se preselite na mesto koje volite, ali ne možete da platite selidbu. Možda želite stabilnu platu, ali ne možete da zadržite posao. Šta god da je vaš cilj, postojaće neke prepreke na vašem putu.

Vaša percepcija prepreke je važna

Neki ljudi vide prepreke kao zagonetke koje bi trebalo rešavati. Neki vide prepreke kao priliku za lični razvoj. Neki vide prepreke kao pretnje. A neki ih vide kao neko skriveno značenje u koje ne mogu da proniknu. Vaše viđenje ovih barijera utiče na to kako ćete reagovati.

Ako vidite prepreke kao da se ceo svet urotio protiv vas ili kao znak ličnog neuspeha, verovatno ćete biti preplavljeni bolnim mislima i teškim emocijama, svaki put kada se suočite sa barijerama koje blokiraju put ka vašim ciljevima.

Možda ne možete da stvarno iskusite ove misli kada se suočite sa preprekama. Možda momentalno iskusite emocije stida i straha. Strah vam govori da pobegnete iz situacije, da ste u opasnosti. Stid vam govori da se sakrijete. Ako situacija nije takva da morate da se uplašite ili postidite, ove emocije mogu da vas ometaju u prevazilaženju prepreka. (Druge emocije koje ćete možda iskusiti vas takođe pozivaju na određene akcije i ponašanja, koja mogu da manje ili više budu od pomoći. Što bolje razumemo sopstvene emocije, to nam je lakše da preduzmemo određene akcije i da shvatimo njihovo značenje).

I misli i emocije vas mogu zaustaviti na vašem putu ka ličnim ciljevima. Možda ćete izgubiti strast. Možda ćete postati rezignirani i nećete više moći da razmišljate o vašim ciljevima ili o tome šta vam je zaista važno. Vaše reakcije na prepreke su vas prekinule u pokušavanju.

Zamislite poslednju prepreku sa kojom ste se suočili. Kakve i koje ste misli imali? Koje ste emocije doživeli?

Da li su reakcije na poslednju prepreku bile dobre po vas? Da li su bile korisne? Da li uočavate neke teme koje se ponavljaju i obrasce u vem reagovanju?

Obeshrabrenje, bes, tuga, sve su to emocije koje ćete možda iskusiti kada se suočite sa preprekama. Ove emocije mogu da vas odgovore od pokušaja da te prepreke prevaziđete. Možda krivite sebe ili druge ljude zbog toga što je vaš put ka ciljevima ometen preprekama. Ovakve misli mogu da vas nagovore da odustanete od svojih ciljeva.

Istina je jednostavna: da biste ostvarili bilo koji cilj, morate da prevaziđete prepreke ka njegovom ostvarenju. To je normalno i deo je procesa. Ovde je zgodno spomenuti citat od Frenka Klarka: “Ako pronađete put bez prepreka, verovatno ne vodi nigde.”

Ponekad ćete moći da prevaziđete prepreke, a ponekad ne. Nekad ćete morati da nađete zaobilaznicu ili alternativne puteve. Ključno je da ne odustanete bez mudrog razmatranja o tome i da pažljivo posmatrate svoje emocije, to jest, sopstvene emocionalne reakcije na događaje/prepreke.

Veštine za mudro razmatranje prepreka

1. STOP: ovo je dobra prilika da vežbate STOP tehniku iz dijalektičko-bihejvioralne terapije (DBT). STOP može da znači: stopirajte sve, napravite korak nazad, posmatrajte, i nastavite sa punom svesnošću.

Napravite korak nazad i posmatrajte svoje emocije. Pustite svoje emocije da se slegnu. Onda posmatrajte prepreke kao da ih neko drugi posmatra. Šta biste nekom drugom rekli da uradi?

2. Praktikujte radikalno prihvatanje. Šta god da je cilj koji želite da postignete, prepreke će se pojaviti na putu. Očekujte prepreke i prihvatite ih kao deo ispunjenja cilja. Naravno, to ne želite da uradite—niko to ne želi. Ali istina je da će uvek biti prepreka na putu.

3. Prihvatite svoje emocije. Kada se suočite sa preprekom, doživećete neke emocije. Naravno da hoćete! To je normalno. Napravite pauzu i provedite vreme tako što ćete sebe smiriti. Ideja je ponovo jednostavna: nemojte da dopustite da vas emocije odgovore od nečega to možete da uradite. Uđite u svoj “mudri um” koji može razgovetno da razmišlja, kako biste razmotrili emocionalnu cenu ispunjenja određenog cilja (da li je dovoljno vredan?) i činjenice u vezi situacije.

4. Koristite svoj “mudri um”. Donesite odluke u vezi prepreka koristeći svoj “mudri um”–vaš emocionalni um će vas moliti da odustanete, impulsivno će reagovati, besno, ili će odustati kada je suočen sa preprekama. Sačekajte da vaš mudri um preuzme kontrolu nad situacijom. Vaš um mudrosti može da primi nove informacije, da bude dovoljno fleksibilan u razmatranju alternativa, kao i da bude kreativan u pronalaženju novih rešenja.

5. Budite spremni da razmotrite različite načine ostvarivanja određenog cilja. U DBT-u, postoji nešto što se zove fleksibilan um. Fleksibilan um je otvoren ka novim idejama i novim rešenjima. Znati šta ne radi/ne funkcioniše, kako biste došli do svojih ciljeva, otvara prostor za razmišljanje o alternativama koje možda “mogu da upale”. Uvid o tome da put koji ste prvenstveno izabrali ne vodi nikuda, može da bude razočaravajući, ali bar znate da ne vodi nikuda. To je važna informacija.

Možda ste želeli da budete nastavnik ili učitelj, ali ne možete da nađete novac kako biste dobili potrebno obrazovanje. Šta može da bude alternativni put? Razmislite o tome šta je to u samom poslu nastavnika što zaista volite. Ako volite da pomažete deci, onda razmislite o različitim putevima koji vode ka tome. Možda možete da radite u vrtiću ili nekoj drugoj ustanovi? Ili možete da podučavate neku veštinu koju znate, kao što je sviranje gitare ili plivanje?

Pokušajte da oslobodite svoju kreativnost. Šta sve može da bude alternativa?

Možete takođe da radite na načinima dolaska do novca za školovanje.

6. Pronađite smisao i značenje. Kada doživljavamo teške emocije, to sigurno nije prijatno. Ali u isto vreme moguće je pronaći smisao u preprekama na koje naletite, dok se krećete na vašem putu ka uspehu. Zapitajte sebe: Kakva se to lekcija krije iza svega ovoga? Da li ovo dodaje nešto mom razumevanju života i moje životne situacije?

Jednom kada prihvatite da problem postoji, onda možete da ili nastavite da prihvatate da problem postoji, ili da radite na tome da problem rešite. Preplavljujuća osećanja će se stišati. Nedostatak prihvatanja vas odvlači od rada na rešenjima ili prihvatanja onoga to ne možete da promenite. Potražite ono što možete da naučite iz samih prepreka sa kojima se suočavate ili sa kojima ste se suočavali.

7. Pokušajte da tražite nove ideje. Pitati druge za ideje može da bude nova socijalna veština koju vredi naučiti. Dobijanje informacija od drugih ljudi može da bude od velike pomoći u prevazilaženju prepreka. Neko može znati resurse koji vam mogu pomoći ili može imati neke ideje za koje nikada pre niste čuli. Takođe, oni vide svet na drugačiji način od vas i mogu da vide neka rešenja koja vi ne vidite.

8. Postavite male ciljeve koji vode ka većem cilju. Prepreke mogu da budu velike, teške i složene. Postizanje ciljeva može da bude izazovno i preplavljujuće, sa svim što je potrebno da uradite kako biste ih ostvarili. Teško je držati motivaciju visoko sve vreme. Zato je najbolje razbiti i “usitniti” veliki cilj na male ciljeve, kako biste prevazilazili jednu po jednu teškoću, malim koracima koje je lakše učiniti. Fokusirajte se na jedan korak u datom trenutku. Na primer, ako učite kako da steknete više prijatelja, onda prvi mali cilj može biti samo to da provodite više vremena na mestima gde ima više ljudi.

9. Greške su normalne. Pravićete greške stalno: ovo je sigurno kao što je sigurna činjenica da će sunce izaći svakog jutra, ako nastavite da koračate ka svom cilju. To je deo onoga to nas čini ljudima. Ako sebe uhvatite kako osuđujete sebe ili druge, ili ako namećete krivicu sebi ili drugima, samo primetite te misli i pustite ih da prođu. Setite se neosuđujućeg mišljenja. Prepoznajte da je greška tu i vidite šta je potrebno sledeće uraditi. Krivica će vas obeshrabriti, gubite energiju na nju i ona nimalo nije korisna u rešavanju problema. Nemojte da dozvolite da vas greške zaustave na putu.

10. Ponovo procenite dosadašnji put i evaluirajte učinak. Ponekad ono to mislite da želite nije dobro po vas. Normalno je onda da se okrenete od svog cilja i da promenite svoj plan usput. Jedan deo napredovanja ka cilju je i sakupljanje informacija i učenje o tome prema čemu koračate.

Možda ste odlučili kako ćete trčati pet dana u nedelji. Dok radite ka ovom cilju, vi polako shvatate da vam je trčanje, u stvari, mnogo dosadno, i da mnogo više uživate u nekim drugim aktivnostima. Promenićete planove tako da radite nešto drugo, kako biste ostali fizički aktivni: na primer, odlazak u teretanu ili ples.

11. Proslavite! Prepoznavanje sopstvenih uspeha je veoma važno. Proslavite sve male korake koje ste učinili. Ovo vam pomaže da ostanete motivisani i da shvatite da možete da uradite neke stvari. Pomaže vam da se fokusirate na to šta možete da postignete, a ne samo da se koncentrišete na prepreke ili na to što ne funkcioniše.

Ako prepreku ne možete da prevaziđete, i ako ne možete da pronađete alternativu vašem cilju, onda slavite napor koji ste uložili i što to ste dali najbolje od sebe. Koristite svoj fleksibilan mudri um i mislite o nekom drugom cilju koji želite da dostignete.

Mislite o sledećim koracima. Koje korake ste uradili dobro, a koji koraci mogu da vam pomognu u ovladavanju prevazilaženja prepreka?

Prilagođeno sa: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/pieces-mind/201605/overcoming-obstacles

2 thoughts on “Prevazilaženje prepreka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s