Još jedan razlog da optimisti budu optimistični

Optimizam se povezuje sa izuzetnom dugovečnošću, pokazuju rezultati jednog istraživanja koje je trajalo 30 godina.

Optimistični ljudi će živeti duže nego pesimisti, pokazuje jedna studija koja je skoro objavljena. Ovo istraživanje identifikuje jaku korelaciju (ali ne i uzročnost) između optimizma i “izuzetne dugovečnosti”, a koja je definisana kao življenje preko 85 godine starosti.

Ovi rezultati su objavljeni u Proceedings of the National Academy of Sciences. Ovo dugo istraživanje je plod saradnje između Boston University School of Medicine, Harvard Medical School i National Center for PTSD u Bostonu.

Da li smatrate da ste optimista? Generalno, optimisti gledaju stvari sa vedrije strane i imaju pozitivna očekivanja u pogledu budućnosti. Na žalost, jedna studija je pokazala da su mnogi u Americi pesimistični i da osećaju “dubok bes koji ključa”. I pored opšteg zadovoljstva u pogledu ekonomije, većina njih je izrazila pesimizam u vezi budućnosti SAD-a kao zemlje i budućih generacija.

Međutim, optimizam je moguće donekle naučiti. U knjizi Put atlete, autor piše:

“Možete da naučite da budete optimistični tako što ćete preuzeti tu životnu perspektivu. Možete da odlučite da će od sada to biti vaša perspektiva. Bez obzira da li ste besni ili negativni, možete biti sigurni da to nije samo vaše trenutno stanje uma, nego i dobro ustaljena navika. Misli putuju neuralnim auto-putevima u vašem mozgu, tako što idu onim putevima koji su najviše korišćeni. Ako donesete odluku da vidite čašu kao polupunu, možete ponovo napraviti nove neuralne mreže u mozgu, koje će vas više voditi ka optimističnom pogledu na život.”

anksioznost, depresija, psihoterapija, psihoterapija online, pesimizam, optimizam
Istraživanja pokazuju da je optimizam moguće naučiti, a da se samim činom učenja, menjaju i neuralne mreže u mozgu.

Postoji mnogo dokaza da je odluka da li ćete zauzeti optimističnu ili pesimističnu perspektivu u polju vaše kontrole. Najnovije istraživanje iz 2019. godine upravo to pokazuje—optimizam koji je povezan sa izuzetnom dugovečnošću je takođe i izvor motivacije. I kod muškaraca i kod žena, istraživači su našli snažnu vezu između optimizma i dugovečnosti.

Ovo istraživanje je obuhvatilo preko 70 000 učesnika, koji su popunjavali upitnik koji je merio nivoe optimizma, opšte zdravlje, kao i životne navike, kao što su pušenje, upotreba alkohola i ishrana. Jedan od ciljeva istraživanja je bio da ukaže na specifične psihosocijalne faktore koji promovišu psihološku otpornost tokom životnog veka. Neki od učesnika su bili praćeni skoro 30 godina.

A kako su istraživači merili optimizam? Oni su koristili instrumente koji se zovu Life Orientation Test-Revised i Revised Optimism-Pesimism Scale. Prosečno su optimistični muškarci i žene imali od 11 do 15 procenata duži životni vek, a verovatnoća da dostignu 85 godina starosti je bila za 50-70 procenata veća za optimističnije ljude. Ove statističke mere uzimaju u ozbir demografske razlike i životne navike. Kada su one uzete u obzir, muškarci i žene koji su najviše bili optimistični su za 14.9 procenata imali duži životni vek od onih koji su bili manje optimistični.

“Dok su istraživači identifikovali mnoge faktore rizika za bolesti i preranu smrt, mi malo znamo o psihosocijalnim faktorima koji promovišu zdravo starenje”, napisala je istraživačica Lewina Lee. “Ovo istraživanje je veoma značajno za javno zdravlje, jer sugeriše da je optimizam psihosocijalni resurs koji može da produži životni vek. Interesantno, optimizam može da se modifikuje i usvaja kod pojedinaca, primenom jednostavnih tehnika ili tokom psihoterapije”.

Kao što je napomenuto, istraživanje pokazuje povezanosti iz kojih se ne može zaključiti da optimizam uzrokuje izuzetnu dugovečnost. Pitanje od milion dolara ostaje: Zašto je optimizam povezan sa neverovatnom dugovečnošću?

“Druga istraživanja pokazuju da optimističniji ljudi mogu da bolje regulišu svoje emocije i ponašanje, kao i da efikasnije prevaziđu teškoće i stres”, kaže autor Laura Kubzansky sa Harvarda (Harvard T. H. Chan School of Public Health).

“Istraživanja razloga zašto optimizam je toliko važan tek predstoje, ali veza između optimizma i zdravlja je sve vidljivija”, kaže autor Francine Grodstein. Grodstein kaže i da “pošto istraživanja sugerišu da je optimizam moguće modifikovati i naučiti, onda učenje tih strategija je važan cilj za promovisanje dugovečnosti”.

Prilagođeno sa: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201908/optimism-study-gives-optimists-more-reason-be-optimistic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s