Dugovečni ljudi možda dele određene psihološke crte

Ljudi koji žive preko 90 godina izgleda da dele određene psihološke crte, prema istraživanju 29 starijih ljudi u Italiji. Ljudi u ovoj starosnoj grupi su imali lošije psihičko zdravlje nego mlađi članovi njihovih porodica, ali su imali veći i jači osećaj ličnog blagostanja. Ovo ukazuje na ulogu mentalnog zdravlja u dugom životu.

Prethodna istraživanja su ukazala na vezu između mentalnog i fizičkog zdravlja. Na primer, rizik od srčanog napada se udvostručuje kod ljudi koji su u depresiji. Takođe, tretiranje depresije kod pacijenata koji boluju od raka može da produži njihove živote.

Odlično mentalno zdravlje: ključ za dugovečnost?

Istraživači su intervjuisali 29 starijih ljudi koji su imali između 90 i 101 godinu. Učesnici u istraživanju su bili deo veće studije Cilento Initiative on Aging Outcomes (CIAO).

Intervjui su uključivali i kvantitativne podatke o mentalnom i fizičkom zdravlju. Oni su takođe merili crte ličnosti, kao što su optimizam i otpornost. Kvalitativni intervjui su sakupili i dodatne podatke o životima učesnika i njihovim porodičnim istorijama. Istraživači su takođe intervjuisali članove porodica od ispitanika, kako bi dobili bolje uvide o njihovim ličnostima.

Učesnici su pokazali ravnotežu između prevladavanja životnih nedaća i prihvatanja problema u životu. Oni su imali pozitivne stavove, bliske i intimne odnose sa porodicom, kao i osećaj životnog smisla. Oni su isticali ulogu religije i napornog rada, ali i ljubav prema zemlji u kojoj žive.

Ljudi koji su doživeli duboku starost imaju tendenciju da budu tvrdoglavi i dominantni. Učesnici su imali visoke skorove na samopouzdanju i sposobnostima vezanim za donošenje odluka. Takođe, imali su često potrebu da kontrolišu svet oko njih.

Šta možemo da naučimo od starijih?

Prehodna istraživanja o dugovečnosti su se fokusirala na genetske faktore. Autori istraživanja kažu da njihov rad daje doprinos već postojećim studijama koje se tiču veze između mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja i dugoročnog ličnog blagostanja.

Sprovedeno istraživanje je uključivalo malu grupu ljudi koji žive u ruralnim krajevima, pa nije reprezentativno. Nije ni poredilo crte u ovoj grupi sa ljudima koji kraće žive, tako da generalizacija zaključaka o dugom životu je možda preuranjena. Međutim, istraživanje definitivno ukazuje na povezanost mentalnog zdravlja i dugovečnosti. Buduća istraživanja mogu dalje specifirati ovu vezu.

Prilagođeno sa: https://www.goodtherapy.org/blog/long-lived-people-may-share-certain-psychological-traits-1218171

3 thoughts on “Dugovečni ljudi možda dele određene psihološke crte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s