Opasnosti socijalne izolacije

Kada ljudski kontakt ne postoji, mozak može početi da proizvodi socijalna iskustva. Ljudi su biološki opremljeni da se povezuju sa drugima, pogotovo tokom stresnih perioda u životu. Kada prolazimo kroz teškoće i nedaće sami, nedostatak emotivne podrške i prijateljstava može da poveća naše anksioznosti i da sprečava aktiviranje naših sposobnosti za prevazilaženje problematičnih situacija. Ovu [...]