Kraj terapije: Zašto je završetak toliko važan?

Šta podrazumevamo pod "završetak"? Ako ste ikada bili na psihoterapiji, onda verovatno znate nešto o značaju završetka terapije. Ali da li je to što je bilo izrečeno imalo smisla? Kada razmišljate o reči "kraj", o čemu zapravo mislite? Kraju veze? Kraju dobre knjige? Odlazak sa posla? Promena frizera? Smrt? U pravu ste. Ovo su sve [...]