Kontratransfer u psihoterapiji

Naše nesvesno svakodnevno utiče na našu mentalnu aktivnost, pa je veoma važno razumeti kako prošli odnosi utiču na naše sadašnje odnose sa drugim ljudima. Na primer, u psihodinamskoj terapiji, odnos sa psihoterapeutom je povezan sa fokusom na osećanja klijenta prema psihoterapeutu. Na ovaj način, psihoterapeut može da razume prirodu klijentovih odnosa sa važnim drugima, u prošlosti i sadašnjosti. Takođe, klijent može da razvije sposobnost donošenja efektivnijih odluka u sadašnjim odnosima.

Pošto se transfer manifestuje u svakom odnosu, očekivano je da psihoterapeut ima određena osećanja prema klijentu, zasnovana na njegovim/njenim nesvesnim faktorima. Ovaj odgovor od strane psihoterapeuta zove se kontratransfer.

U psihoterapijskim tretmanima, veoma često se upravo te kontra-reakcije dešavaju kao odgovor na ponašanje pacijenata. Kao i kod svake druge osobe, percepcije klijenta od strane terapeuta su obojene ostacima njegove ili njene prošlosti (kontratransfer). Zbog ovoga je pogotovo važno da terapeut posveti mnogo vremena kako bi sebe što bolje razumeo. Ovo je od krucijalnog značaja, pošto terapeut mora da razluči, koliko god je to moguće, stepen do koga su njegove ili njene reakcije nusprodukt prošlosti, i na koje su sve načine ove reakcije “provocirane” od strane klijenta.

Neki klijenti mogu da postanu svesni efekta koji njihovo ponašanje ima na psihoterapeuta. Kako bi zaštitili sebe od bolnih osećanja, kao što su bespomoćnost, stid i psihička patnja, a koja se pojavljuju u odnosu sa terapeutom, oni mogu da pokušaju da prevladaju ova osećanja tako što će se ponašati superiorno ili će pokušati da kontrolišu terapeuta. Oni napadaju psihoterapeuta i slede moto “Dobar napad je najbolja odbrana”. Provokacije psihoterapeuta i napadi na njega/nju su često ponavljanja nekih ponašanja koja su se desila sa drugima u prošlosti. Važno je da psihoterapeut što ranije postane svestan njegovih/njenih kontratransfernih odgovora, jer će onda moći da pruži mnogo efektivniji terapijski odgovor i tretman, umesto da se “upetlja” u neterapijski ciklus sa klijentom.

Što je veće znanje terapeuta o sebi, to je efektivniji u implementaciji različitih terapijskih tehnika sa klijentima. Prepoznajući složenu međuigru između klijenta i terapeuta na seansama, terapeut pomaže klijentu da razume prirodu i izvor maladaptivnih interakcija. Polako, promena će se desiti.

Prilagođeno sa: https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-freud/201802/countertransference-in-psychoanalysis-and-psychotherapy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s